Χαμόγελα

We made them smile again! We can make the same to you. View our before and after gallery.

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να δείτε διάφορα δείγματα από περιπτώσεις θεραπειών μερικών ασθενών μας με φωτογραφίες, πριν και μετά . Φιλοσοφία μας είναι να χρησιμοποιούμε τις πρωτότυπες φωτογραφίες, χωρίς τη χρήση Photoshop ή άλλων προγραμμάτων για καλυτέρευση της ποιότητάς τους.
Για το λόγο αυτό, απολογούμαστε εάν μερικές από τις φωτογραφίες δεν είναι καλής ποιότητας?

Μερικές από της περιπτώσεις χρειάστηκαν για την ολοκλήρωσή τους κάποιο χρονικό διάστημα. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι στην κλινική μας ΠΑΝΤΑ, μετά το τρόχισμα των δοντιών, κατασκευάζονται προσωρινά δόντια, τα οποία εφαρμόζονται αμέσως. Ποτέ κανένας ασθενής δεν εγκατέλειψε την κλινική, χωρίς προσωρινά δόντια.

Μερικές από τις περιπτώσεις διήρκεσαν αρκετές ημέρες, για να ολοκληρωθούν. Για το λόγο αυτό, οι ασθενείς μας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μπορούν να συνεχίσουν να έχουν κανονική κοινωνική ζωή, να πηγαίνουν δουλειά, να συναναστρέφονται με γνωστούς και φίλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

elGreek