Κινητή Προσθετική

We made them smile again!
We can make the same to you.
View our before and after gallery.

All people, no matter of their age must and should have teeth !
For more information visit our clinic for a free consultation.

Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

What a change!  A new beautiful smile. Now we are ready to fix the lower teeth!!!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

This 73 year old man can talk, eat properly and smile again!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

This 85 year old lovely woman can talk, eat properly and smile again!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

elGreek