Λευκάνσεις Δοντιών

We made them smile again! We can make the same to you. View our before and after gallery.

Easy and fast get the briliant white smile you have always wanted !
In 60 minutes you will look better- feel great and wonder why you didn’t have teeth whitening before!

For more information visit our clinic for a free consultation

Four 15 minutes applications with the Zoom! whitening gel and the special led light. Perfect result!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

What a great result after a teeth whitening
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

Great result!!!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

From C4 to A2-A1 shadenin just 45 minutes !! Wow !!!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

White smile just in 60 minutes!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

A great white smile just in 60 minutes!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

On the right picture you can clearly notice the big change after the teeth whitening!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

On the right picture you can clearly notice the big change after the teeth whitening!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

Teeth whitenig 1 week before her wedding. She will have a brilliant smile for the wedding photographs!
Δρ Φέτια Γιακούμπιβ

elGreek